Egy zsidó anglikán lelkész? Hogy lehetséges?

forrás: Searching the Scroll

Joseph Steinberg

Joseph Steinberg nem az a tipikus felszentelt anglikán lelkész. Magas, erőteljes, amerikai, újjászületett keresztyén és zsidó. Ritka kombináció egy anglikán lelkész esetében. Ugyanakkor alapvetően kedves ember. Szóval mit keres egy aranyos zsidó fiú az angol államegyházban a rabbinátus helyett? Megkértük, adjon erre magyarázatot…

Zsidó neveltetésemnél fogva két dologban szilárdan hittem: Az első, hogy egy napon a Messiás eljön, hogy békét hozzon a földre: az oroszlán a báránnyal hever, a nemzetek fegyvereikből kerti szerszámokat csinálnak, béke és igazság uralkodik örökké. A másik, amiben hittem, hogy egy zsidó sosem hihet Jézusban. Ez a két tétel tett engem zsidóvá és kötött össze népemmel.

Mit vár Isten tőlem?

Tizenéves koromban összebarátkoztam az egyik szomszédunkkal, Mark-kal, és észrevettem, hogy van valami különös benne. Mint később kiderült, Mark „újjászületett keresztyén” volt, olyasvalaki, aki valóban hiszi és teszi azt, amit Jézus tanított.

Mark megkérdezett, mi az, amit én, mint zsidó hiszek, én pedig büszkén válaszoltam, hogy nem hiszek Jézusban. Erre ő azt felelte, hogy őt az érdekli, miben hiszek, nem az, hogy miben nem.

A beszélgetésünk után elhatároztam, hogy elkezdem olvasni a Bibliát, hogy felfedezzem, tőlem, mint zsidótól mit vár Isten. Miután olvasni kezdtem, hamarosan szembetalálkoztam a bűn problémájával, és a kérdéssel, hogyan nyerhetünk bocsánatot, ha megszegtük Isten parancsolatait. A Bibliában azt találtam, hogy nem kevesebb, mint egy véráldozat teheti jóvá a bűnt. Az Írásokból kezdtem megérteni mit kíván tőlem Isten, és azért kezdtem imádkozni, hogy mutassa meg, hogyan lehetnék kedves Előtte.

Kezd értelmet nyerni

Mark továbbra is beszélt nekem Jézusról, de egyelőre nem voltam hajlandó hinni, hogy Ő több lett volna egy pórul járt és keresztre feszített embernél. Mark ragaszkodott hozzá, hogy Jézus a Messiás, akit a zsidó nép várt, ezért elolvastam néhány próféciát a zsidó Bibliából, hogy többet tudjak arról, milyennek kell lennie a Messiásnak. A próféciák alapján a Messiásnak békét kell hoznia a földre, de meglepő módon Ézsaiás próféta szerint meg is kell halnia a világ bűneiért. A zsidó eszem számára ez nagyon furcsának tűnt: miért nem hallottam soha arról, hogy a Messiásnak először halála által kell békét hoznia a földre?

Egészen addig mindez értelmetlennek tűnt, amíg bele nem botlottam egy próféciába Jeremiás könyvében:

Eljön az az idő – így szól az ÚR -, amikor új szövetséget kötök Izráel és Júda házával… Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. (Jer 31:31, 33)

Sokkoló felfedezés

Többet kellett megtudnom Jézusról is, mivel mindaz, amit tudtam róla, csupán az volt, amit mások mondtak, az pedig nem volt sok. Olvasni kezdtem az Újszövetséget, és megrázott a felismerés, hogy Jézus egy tanult rabbi volt, és nem egy tehetetlen ember, mint ahogyan elképzeltem. De még annál is hatalmasabbnak tűnt, mert azt állította, ő a Messiás.

A földön békesség

Nem is elővigyázatlanságból kapták el, amikor keresztrefeszítés várt rá, hanem készen volt arra, hogy odaadja életét a világ bűneiért. Három nappal a halála után feltámadt a halálból és sokan látták őt. Később fölment a mennybe, így a Messiásról szóló ígéret, hogy ő békét hoz ember és ember közt, valamint Isten és ember közt, akkor fog végleg beteljesedni, mikor Jézus visszatér.

Van értelme

Ez az elbeszélés értelmesnek tűnt a Messiási próféciák alapján, amelyeket olvastam. Vagy Jézus a Messiás, aki személyében elhordozza a bűnöket, vagy sem. Ha nem ő volt, akkor nem csak zsidónak nem szabad hinniük benne, de senkinek sem. Viszont ha ő volt a Messiás, akkor a legzsidóbb dolog, amit tehetek, hogy elfogadom Jézust, és Úrként és Messiásként hiszek benne.

Megláttam az igazságot Jézussal kapcsolatban, és hiszek benne. A Biblia most már értelmet nyert a számomra, tudom, hogy a bűneim bocsánatot nyertek, és biztos vagyok benne, hogy Istennel örökké fogok élni Jézusért. Arra kérlek, vállald föl te is, hogy magad gondolod végig a Jézussal kapcsolatos tényeket, mert így te is „shalomot” talász a Békesség Fejedelmében, Jézusban.

Vélemény, hozzászólás?