Hitvallásunk

Hisszük a Szentírás üzenetét, ahogyan azt a Keresztyén Egyház elfogadta és tanította minden időben, és amelyet röviden a Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás így fogalmaz meg:

„Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában,

mennynek és földnek, minden láthatónak és
láthatatlannak teremtőjében.

Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban,
Isten egyszülött Fiában,
aki az Atyától született minden idő előtt,
Isten az Istentől, világosság a világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentől;
született és nem teremtetett,
az Atyával egylényegű, és általa lett minden.
Érettünk, emberekért és üdvösségünkért leszállt a mennyből.
Megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett.
Keresztre feszítették értünk Poncius Pilátus alatt, kínhalált szenvedett,
és eltemették, harmadnapon feltámadt az Írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján,
újra eljön dicsőségében ítélni élőket és holtakat,
és uralmának nem lesz vége.

Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,
aki az Atyától (és a Fiútól) származik,
akit az Atyával és Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk,
és aki szólt a próféták által.

Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat.
Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára.
Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet.
Ámen.”

Fontos számunkra a reformáció öt alapelve, avagy az öt “sola”:

Sola Scriptura (egyedül a Szentírás);
Sola fide (egyedül hit által);
Sola gratia (egyedül kegyelemből);
Solus Christus (egyedül a Messiás);
Soli Deo gloria (egyedül Istené a dicsőség).

Az International Mission to Jewish People hitvallásával együtt:

A szolgálatunk missziói- és igehirdető, vagy ismeretterjesztő munkájában munkatársaink nem tanítanak a fentiekkel ellentétesen, de a fentiekben nem szereplő kérdésekben szabadok arra, hogy saját ismeretük szerint higgyenek és tanítsanak.